Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 1957/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1396/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1764/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1567/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

II GSK 1158/10 - Wyrok NSA z 2011-11-16

Skarga kasacyjne A. M. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów leczenia uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.

VI SA/Wa 1395/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1700/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 2013/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie uwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej