Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 937/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 2007/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

IV SA/Gl 933/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-09

Sprawa ze skargi L. B. na pismo Naczelnika Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w K. - Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia informacji

II SAB/Wa 6/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie dokumentów

II SA/Wa 870/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 170/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze organizacji społecznej

II SAB/Po 46/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-24

Skarga L. B. na bezczynność Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w P. w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OZ 248/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umor...

II SA/Wa 1988/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

IV SAB/Gl 42/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-29

Sprawa ze skargi A.F. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w K. w przedmiocie udostępnienia informacji
1   Następne >   3