Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SAB/Po 29/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji dotyczącej przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2014

III SA/Po 767/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu Programu Rolnośrodowiskowego

III SA/Po 282/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012, po wznowieniu postępowania umorzyć postępowanie sądowe

III SA/Po 283/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2012 po wznowieniu postępowania umorzyć postępowanie sądowe

III SA/Po 285/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2013, po wznowieniu postępowania,

III SA/Po 284/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2013, po wznowieniu postępowania,

III SA/Po 691/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ... w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2011

III SA/Po 252/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2011 rok

III SA/Po 1091/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-21

Sprawa ze skargi F. I. w M. na orzeczenie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego