Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 657 Inne interpretacje X

V SA/Wa 2770/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów na podstawie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2116/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych umarza postępowanie sądowoadministracyjne