Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 328/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy i Miasta L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 7/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ć. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 97/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie usunięcia odpadów