Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 5/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Opolskiego w przedmiocie kontroli orzeczenia lekarskiego potwierdzającego stan zdrowia osoby posiadającej pozwolenie na broń

I SAB/Wa 628/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 627/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Po 199/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 629/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

I SAB/Wa 630/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

IV SAB/Wa 141/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-31

Skarga M. S. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I SAB/Wa 370/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 314/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji stwierdzającej nabycie prawa własności

I SAB/Gl 13/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   2