Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

I SAB/Rz 2/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie prowadzenia przewlekle postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania w podatku od towarów i usług za maj 2014 roku

I SAB/Wa 599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi T. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ - Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Gd 43/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SAB/Wa 211/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi S. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w rozpoznaniu wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SAB/Wa 186/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-07

Skarga [...] sp. z o.o. S.K.A. w W. na przewlekłość SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości jest uzasadniona w niższej wysokości

I SAB/Wa 225/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Sprawa ze skargi [...] Spółdzielni [...] w K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zasadności ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

I SAB/Wa 293/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi [...] S., W. i W. S.A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Kr 2/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi A. J. na przewlekłość postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Wójta Gminy [...]

II SAB/Ol 146/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-08

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w sprawie wymeldowania I. umarza postępowanie sądowe w zakresie przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. nie wymierza organowi grzywny; IV. zasądza od Wójta Gminy na rzecz skarżącej kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

I SAB/Wa 352/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   53