Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol

VII SA/Wa 1182/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Sprawa ze skargi M. S. na odpowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia [...] na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Ol 589/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 370/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie warunków zabudowy umarza postępowanie.

I OZ 662/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Wa 1145/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Ol 352/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia kwoty dotacji celowej podlegającej zwrotowi

II SA/Kr 580/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 1295/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II SA/Wr 494/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J.W. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie J. W.

III SA/Gl 708/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   +5   +10   26