Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

I GSK 149/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym

V SA/Wa 1898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-02

Sprawa ze skargi A. K. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie: odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

II SAB/Wr 110/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Oł. w przedmiocie nabycia prawa na rzecz Skarbu Państwa albo właściwej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem

I OZ 1112/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 599/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-02

Sprawa ze skargi T. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ - Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

VI SA/Wa 604/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie uwzględnienia skargi i uchylenia decyzji cofającej zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego

I GSK 395/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Łd 1404/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług roku oraz dokonania zabezpieczenia kwoty wynikającej z zawyżenia nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym do zwrotu oraz zaniżenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami od tego zobowiązania za lipiec 2007

I SA/Łd 1406/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz dokonania zabezpieczenia kwoty wynikającej z zaniżenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. za wrzesień 2007 roku

I SA/Łd 1485/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz dokonania zabezpieczenia kwoty wynikającej z zaniżenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2007 roku
1   Następne >   +2   +5   +10   100