Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gl 1481/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej

III SA/Gd 229/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości [...]

III SA/Kr 169/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Wr 471/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bogatyni w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

III SA/Łd 567/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta [...]

III SA/Łd 566/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta [...].

III SA/Łd 565/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice

I SA/Ke 186/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

II SA/Wr 270/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin A. w przedmiocie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

I SA/Ol 313/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m3 dostarczanej wody
1   Następne >   2