Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 1715/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania administracyjnego

II SA/Gl 1710/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania administracyjnego

II SA/Gl 1698/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 1713/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

Skarga B. S. i S. S. na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania administracyjnego

I OSK 457/19 - Wyrok NSA z 2020-01-21

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 32/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 504/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-31

skarg [...] na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

II SA/Gl 1696/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania administracyjnego

II SA/Gl 1707/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania administracyjnego

II SA/Gl 257/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
1   Następne >   2