Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 341/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej

II SAB/Wr 19/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SAB/Wr 1/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SA/Sz 46/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Wa 231/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SAB/Gl 49/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o wznowienie postępowania uwłaszczeniowego

II SAB/Wr 59/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Kr 606/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [....] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SAB/Bk 28/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody P. w przedmiocie ustalenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej