Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 735/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SAB/Wa 262/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Kr 543/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie oddania gruntów w użytkowanie wieczyste

II SA/Sz 1136/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SAB/Wa 220/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania

II SAB/Wr 18/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej