Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 453/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SAB/Wr 79/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 2552/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody M. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym

I SAB/Wa 473/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 227/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym

II SAB/Sz 9/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie ujawnienia w rejestrze prawa do rekompensaty za mienie pozostawione za granicą

II SAB/Łd 30/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa części nieruchomości

II SA/Wr 588/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez zezwolenie na wykonanie czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem gazociągu wysokiego ciśnienia

I SAB/Wa 158/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji