Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SAB/Wa 143/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne

I SAB/Wa 152/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1572/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OZ 924/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 701/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie komunalizacji mienia

I SA/Wa 796/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-20

Sprawa ze skargi I. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w związku z bezczynnością organu po wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SAB/Wa 64/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków o wydanie decyzji potwierdzających nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 912/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SAB/Łd 17/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Ł. własności nieruchomości Skarbu Państwa

I SA/Wa 2084/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2