Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I GSK 155/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

II FSK 174/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w N. w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

VIII SA/Wa 976/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Wa 3686/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 973/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Wa 2000/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o udzielenie interpretacji indywidualnej

I SA/Gd 1061/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Wa 703/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za luty 2013 r. postanowił:

III SA/Wa 704/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za marzec 2013 r. postanowił:

III SA/Wa 693/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od gier za kwiecień 2012 r. postanowił:
1   Następne >   +2   +5   11