Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 1104/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 338/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anita Wielopolska po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. B. od decyzji SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Gd 56/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy [...] w G., rejon [...]

II SA/Gd 764/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Ke 834/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania

II SA/Lu 1046/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

VIII SA/Wa 966/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanowił:

VIII SA/Wa 964/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanowił:

II SA/Wr 839/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej rozbudowę stacji paliw płynnych
1   Następne >   2