Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 555/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wr 2488/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie nakazu wypłaty zaległych wynagrodzeń pracownikom

II SAB/Wr 72/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej w G. w przedmiocie przyznania dodatku pieniężnego do uposażenia

SA/Rz 724/02 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Wr 2003/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy we W. w przedmiocie nakazania zmiany szeregu warunków pracy

SA/Rz 2439/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-06

Sprawa ze skargi R. H. na orzeczenie Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w przedmiocie odszkodowania za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy

II SA/Lu 1554/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie o nałożenie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bk 286/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie: nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SAB/Wr 121/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] we W. w przedmiocie przyznania dodatku do uposażenia

II SA/Bd 384/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektora Pracy w B. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   2