Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2367/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy legalizacji taksometru elektronicznego

VI SA/Wa 2353/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

Skarga B. Sp. z o.o. z siedzibą w O. na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania przedsiębiorcy do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań