Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 33/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Sprawa ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą na orzeczenie Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji w przedmiocie oddalenia odwołania od decyzji zawieszającej akredytację

VI SA/Wa 366/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zawieszenia uprawnień do wytwarzania, modernizacji i naprawy: zbiorników cystern drogowych i wagonów

VI SA/Wa 688/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-30

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'C.' Sp. z o.o. z siedzibą w G. na pismo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie aktualizacji warunków technicznych

VI SA/Wa 66/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Po 617/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Ś. w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania o zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

II GSK 1240/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1434/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej