Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 422/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 86/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu pobranego świadczenia nienależnego

III SA/Kr 675/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wr 463/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego na opłacenie czynszu, energii, gazu, zakupu leków i biletów

IV SA/Wr 247/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego i opłaty składki zdrowotnej ze skutkiem wstecznym

I SA/Wa 560/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Bk 334/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

I OSK 794/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 158/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Go 677/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   16