Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1151/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka

IV SA/Gl 789/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OSK 1167/09 - Wyrok NSA z 2010-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku celowego

II SA/Gd 148/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 21/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń