Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1224/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 787/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 397/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 1611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bd 968/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w T. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1268/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Sz 1269/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Sz 1050/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej