Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 128/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy oraz zasad zwrotu poniesionych wydatków związanych z obowiązkiem sprawiania pogrzebu

I SA/Wa 633/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

I OW 26/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Bogusława C. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I SAB/Wa 90/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Sz 121/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 299/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 99/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 174/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 213/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 93/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku rodzinnego z dodatkami