Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1225/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ol 259/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

IV SA/Po 337/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 105/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Po 325/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania zasiłku stałego

I SA/Wa 305/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Wr 418/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 236/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

IV SA/Wr 196/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Głogowskiego w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzonym przez Powiat Głogowski

IV SA/Gl 152/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2