Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Ol 50/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpoznaniu odwołania od decyzji pierwszej instancji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

I SA/Wa 624/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 200/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 29/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 283/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 672/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 223/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Go 325/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania asystenta osoby niepełnosprawnej i usług opiekuńczych

IV SA/Wr 229/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uznania zarzutów dotyczących tytułu wykonawczego za nieuzasadnione

IV SA/Po 466/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   2