Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 291/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Ol 654/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 282/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 304/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 549/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Gl 134/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 614/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I SAB/Wa 295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta W.

II SA/Bk 290/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 402/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń rodzinnych w postaci jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
1   Następne >   2