Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 565/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 400/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu 'Przystań' w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy

II SA/Sz 451/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy społecznej

II SA/Po 412/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie; odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 702/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Rz 22/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 367/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 358/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Po 664/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia rodzinnego

II SA/Ol 717/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w E. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2