Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 589/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 662/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

I SAB/Wa 184/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Lu 482/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SAB/Rz 32/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Ol 845/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I SA/Wa 1343/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

II SA/Rz 850/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 881/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SAB/Op 19/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2