Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 626/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-21

Skarga Stanisława W. C. na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń pielęgnacyjnych

I OW 115/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-12

Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

II SA/Bd 447/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 928/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Skarga S. S. na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Op 508/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 402/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

II SAB/Lu 27/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie niewydania orzeczenia w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją SKO z dnia [...] r. nr [...] dotyczącą zasiłku okresowego

II SA/Sz 820/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do zakładu pielęgnacyjno

II SAB/Ol 70/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpoznaniu odwołania od decyzji z dnia '[...]' nr '[...]' dotyczącej odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Gl 393/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta J. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2