Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1387/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 717/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Sz 63/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania

III SA/Kr 1142/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 616/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

II SA/Lu 695/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Kr 854/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SA/Ol 846/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OW 145/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. K. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SA/Lu 564/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2