Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 783/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Po 598/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych zastępczo przez gminę z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej;

IV SA/Gl 546/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

I OW 149/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. J. o udzielenie pomocy finansowej w postaci zasiłku stałego

II SAB/Łd 60/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Ł. w przedmiocie wydania decyzji w związku ze złożeniem odwołania od decyzji dotyczącej odmowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 1019/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 628/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żórawina w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania

II SA/Ke 765/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-12-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

I SAB/Wa 242/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SAB/Wa 243/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   2