Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 72/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla Ł. S.

II SAB/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego;

III SAB/Kr 29/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

VIII SA/Wa 289/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 664/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

III SAB/Gd 1/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Łd 549/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 517/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Po 277/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SAB/Gd 48/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   +5   +10   22