Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 574/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji przyznającej prawo do świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 11/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

VIII SA/Wa 878/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Łd 933/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 756/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranych zasiłków okresowych

II SA/Rz 1065/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w [.] w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 962/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Op 575/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-23

Skarga G. G. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy sprostowania decyzji przyznającej dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

III SA/Kr 1529/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego na leki

III SA/Kr 1531/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego
1   Następne >   3