Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1490/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 121/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 1214/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Ol 36/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Bk 9/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia alimentacyjnego

II SA/Sz 27/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 40/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 68/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 1129/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 52/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego