Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 695/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją w sprawie zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 96/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-04

Wniosek w przedmiocie omowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

VIII SA/Wa 493/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Gl 719/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zasiłku okresowego

IV SA/Gl 692/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Lu 551/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-24

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie usług opiekuńczych

II SA/Lu 550/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-24

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Gl 669/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 779/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 618/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego
1   Następne >   2