Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1192/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , znak: [..] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 495/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 867/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Ke 693/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

IV SA/Gl 80/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 836/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

I OSK 1894/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany wysokości zasiłku stałego

IV SA/Gl 325/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie świadczenia rodzinnego