Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 1153/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi M. M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1537/13

I OSK 953/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 176/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 174/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 765/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-29

Skarga D. G. i J. G. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku