Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

II FSK 1686/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. S. na indywidualną interpretację Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach) , nr IBPBI/1/415-700/11/ZK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 1717/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg S. [...] S.A. w K. na indywidualne interpretacje Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach) , nr IBPBI/1/423-4/11/KB, IBPBI/1/423-5/11/KB w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 1837/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi B. P. na indywidualną interpretację Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach) , nr IBPBI/1/415-462/11/SK w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 1882/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. P. na indywidualną interpretację Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach) , nr IBPBI/1/415-817/11/ESZ w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2926/11 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w P.) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2577/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Z. J. na indywidualną interpretację Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach) , nr IBPBI/1/415-389/10/AB w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 3160/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. sp. z o.o. z siedzibą we W. na indywidualną interpretację Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu) , nr ILPB3/423-253/12-4/JS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 3227/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. [...] z siedzibą w W. na indywidualną interpretację Ministra Finansów (organu upoważnionego: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie) , nr IPPB3/423-181/12-2/KK w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

III SA/Wa 906/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 3252/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
1   Następne >   +2   +5   +10   20