Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Go 15/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 24/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Wa 120/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Go 5/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wa 33/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Wa 4/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Bd 19/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Wa 112/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Ol 20/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w udostępnieniu informacji publicznej I. umarza postępowanie w zakresie bezczynności; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Burmistrza Miasta na rzecz skarżącego B. M. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Go 20/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   5