Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 513/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o autoryzację laboratorium