Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Kr 1551/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-22

Skarga Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa [....] w Ł. na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o stwierdzeniu nieważności orzeczenia

IV SAB/Wa 190/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania wniosku

IV SAB/Wa 128/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Ke 883/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody po wyroku uchylającym decyzję w przedmiocie stwierdzenia, że nieruchomość nie podpada pod działanie przepisów dekretu PKWN

IV SAB/Wa 33/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

IV SAB/Wa 59/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Gl 339/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa

I SAB/Wa 578/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 1115/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o przejęciu na własność Skarbu Państwa ,,S.'

II SA/Kr 586/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.
1   Następne >   +2   +5   +10   23