Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 549/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

I OSK 1167/09 - Wyrok NSA z 2010-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku celowego