Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 309/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

I OW 253/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. M. o skierowanie do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 215/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia należności podlegającej zwrotowi z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Kr 103/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

I SA/Wa 456/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Rz 253/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

IV SA/Gl 1146/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem

IV SA/Gl 175/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Gl 176/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie w przedmiocie prawa do dodatku wychowawczego

II SA/Bd 1465/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   15