Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1524/07 - Wyrok NSA z 2009-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Gd 162/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 549/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Po 542/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wr 514/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania pomocy w formie posiłku

II SA/Sz 483/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 49/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 428/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego

I OSK 60/12 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

SA/Rz 1387/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-17

Sprawa ze skargi B. K. na decyzje Samorządowego kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   4