Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 586/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-07-27

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu [...] lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy P. D. w W. na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania