Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

VIII SA/Wa 95/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnień środowiskowych

IV SA/Wa 675/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia

IV SAB/Wa 48/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 394/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VIII SA/Wa 829/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia

IV SO/Wa 55/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2071/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

IV SAB/Wa 49/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

IV SAB/Wa 162/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania rozstrzygnięcia

IV SA/Wa 1506/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2