Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Rz 1015/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawierzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 966/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew

II SA/Rz 536/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 375/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

II SAB/Rz 47/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w sprawie rozpatrzenia skargi -

II SA/Rz 264/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Rz 242/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowego uwarunkowania zgody na realizację inwestycji

II SA/Rz 233/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie orzeczenia odmownego o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno

II SA/Rz 749/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew

II SA/Rz 95/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzewa
1   Następne >   3