Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SAB/Łd 64/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie braku przedłożenia propozycji służby w Służbie Celno

III SAB/Łd 60/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji pracy

III SAB/Łd 56/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej o zwolnieniu ze służby zawartej w propozycji pracy

III SA/Łd 926/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie złożenia propozycji pracy funkcjonariuszowi Służby Celno

III SAB/Łd 27/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie braku realizacji obowiązku przedstawienia propozycji służby

III SAB/Łd 65/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-08-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie przedstawienia propozycji warunków pełnienia służby w Służbie Celno