Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GSK 513/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o autoryzację laboratorium

II GSK 1240/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 1434/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej

II GSK 630/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie autoryzacji dla jednostki certyfikującej

II GSK 1332/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie zmiany zakresu autoryzacji dla jednostki kontrolującej